Wat is homeopathie?

Homeopathie is een holistische geneeswijze. 
Dat betekent dat niet alleen de hoofdklacht wordt beoordeeld, maar de mens en zijn aandoeningen als één geheel worden beschouwd. Klachten vormen een onderdeel van een samenhangend proces. Daarbij treden niet alleen lichamelijke symptomen op, maar kunnen ook gedragsveranderingen voorkomen. Soms voel je je niet goed, waardoor ook op dat niveau verschuivingen in functioneren beleefd worden.
De homeopaat is specifiek geïnteresseerd in de individuele patiënt en waarom juist op dat moment de betreffende klachten voorkomen.

De klassieke homeopathie heeft eeuwenoude wortels. Hippocrates, Paracelsus en Hahnemann maakten allen gebruik van wet van de gelijksoortigheid: Similia Simillubus Currentur. Letterlijk komt de betekenis van de Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden). Hierin ligt de homeopathische visie besloten: behandel de zieke mens door het toedienen van een stof die bij een gezonde mens gelijksoortige klachten geeft, als waar de patiënt last van heeft. Het genezingsproces wordt geprikkeld als het middel dat gekozen is het meest gelijksoortig is aan de klacht èn de unieke persoonlijkheid.
Daarbij wordt met een zo’n klein mogelijke dosis een zo groot mogelijk effect bereikt.

Er bestaan intussen duizenden homeopathische middelen, die allemaal uitvoerig getest en wetenschappelijk onderzocht zijn.
Het juiste gebruik hiervan, vanuit de homeopathische principes, maakt het tot een ware geneeskunst.