Behandeling: de consulten

In het eerste consult krijg je uitgebreid de tijd om over je klachten te vertellen. Wanneer en waardoor heb je er last van gekregen, waardoor worden je klachten beïnvloed? Ook worden geschiedenis, overige klachten, leefwijze en andere eigenschappen besproken.
Het is belangrijk in de homeopathie om veel informatie over de klacht en jezelf te vertellen. Alle verschijnselen, zowel lichamelijk, emotioneel als psychisch, kunnen te maken hebben met de verstoorde balans van je gezondheid.
Met al deze informatie wordt uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt voor het best passend homeopathisch geneesmiddel.
Zo’n eerste consult duurt over het algemeen 1,5 uur.

Als het nodig is wordt een vervolgconsult afgesproken. Hier wordt besproken wat de reactie is geweest en of er veranderingen zijn opgetreden en wat er verder opgemerkt is. Zo kan beoordeeld worden of de middelkeuze de juiste was. Soms hebben we tussendoor telefonisch contact. Een vervolgconsult duurt over het algemeen een half uur tot drie kwartier.

De begeleiding bij acute klachten verloopt intensiever. Er is vaker tussendoor contact en overleg (eventueel ook met de huisarts).

Ook is het mogelijk een consult via Whatsapp/Zoom/Teams af te spreken. Je zult begrijpen dat niet elk consult daarvoor in aanmerking komt, gezien het verloop en de intensiteit van de meeste consulten.